top of page

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI 

Spoločnosť AZ green works s.r.o. dopytuje po nasledovných profesiách. 

 

STAVEBNÝ TECHNIK

 

Požiadavky:

-vzdelanie v obore: Stavebný odbor, inžinierske stavby

-jazykové znalosti: Anglický jazyk B1 (mierne pokročilý)  

-vodičský preukaz: skupiny B

-min. 3 roky praxe

OSTATNÉ ZNALOSTI:

CENKOS- pokročilý

Microsoft Excel- pokročilý

Microsoft Word- pokročilý

AutoCAD-pokročilý

MicroStation- pokročilý

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY & ZRUČNOSTI:

-samostatnosť pri riešení úloh

-komunikatívnosť

-rozhodovacie a organizačné schopnosti

-flexibilita, precíznosť, technické myslenie

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI & ZODPOVEDNOSTI:

- spracovanie cenových ponúk stavebných prác v programe Cenkros
- zabezpečenie cenových ponúk od dodávateľov jednotlivých častí stavieb a materiálov
- spracovanie podkladov pri obstarávaní zákazky v súťažnom konaní
- kontrola projektovej dokumentácie, spracovanie výkazu výmer a rozpočtu k projektom
- sledovanie fakturácie a nákladov subdodávateľských činností
- spolupráca so stavbyvedúcim, koordinácia a kontrola priebehu investičnej činnosti
- analýza ekonomiky stavieb, hľadanie možnosti zámeny materiálov a technológie realizácie z
hľadiska časových a finančných úspor
- spracovanie časového plánu (HGM) stavieb
- spracovanie zmlúv na realizáciu stavieb s účastníkmi výstavby
- organizovanie a vedenie kontrolných porád pri príprave a realizácií stavieb a vyhotovovanie zápisov z týchto porád
- vedenie agendy pridelených projektov
- zabezpečovanie certifikátov, technických listov a iných dokumentov deklarujúcich kvalitatívne vlastnosti použitých materiálov,
-sumarizácia dokladov vydaných k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY:

-služobný telefón, notebook

MZDA:

1500€ brutto

bottom of page