Spoločnosť AZ green works s.r.o. vznikla v roku 2009 pod názvom AZ Garden s. r. o so zameraním na realizáciu zelene a oplotenia líniových stavieb, priemyselných objektov, komunikácií a parkov.

Postupným rozširovaním oblasti pôsobenia a zvyšovaním kvality vykonaných prác začala naša organizácia posilňovať svoje postavenie na Slovenskom trhu. V dnešnej dobe sa zaoberáme oveľa lepším portfóliom činností. Zaoberáme sa zemnými prácami, inžinierskou činnosťou, realizáciou vegetačných úprav, výstavbou mobiliárov, ale aj výstavbou a rekonštrukciou objektov, rôznym stavebným úpravám. Do nášho rozsahu pôsobenia pribudlo aj spracovanie a výroba kameniva požadovaných frakcii. Máme k dispozícii vlastnú mechanizáciu a nákladné motorové vozidlá pre dopravu stavebných materiálov a realizáciu.

Ako subdodávateľ správcu Rýchlostnej komunikácie R1, úsek Nitra - Tekovské Nemce sa podieľame na údržbe, čím prispievame k jej bezpečnému a plynulému chodu. Jedná sa predovšetkým o údržbu zelene (kosenie, revitalizácia výsadby, ošetrovanie krajníc), zabezpečovanie požadovaných opráv zvodidiel, úprav kanalizácie, zemné práce na sanácii zosuvov a iné stavebné úpravy.

Máme neustálu snahu rozširovať pole svojej pôsobnosti v rámci komplexnosti poskytovaných služieb. Nepretržite sledujeme trendy v stavebníctve a prispôsobujeme svoje služby klientom k ich maximálnej spokojnosti s vykonanými prácami. Pomáhame tiež klientom v oblasti inžinieringu, a to už od úvodného prejednania investičného zámeru, cez vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, spracovanie tendrov a výber dodávateľa.

O NÁS

© 2018 AZ green works s.r.o.

AZ green works s.r.o.

Fraňa Mojtu 23

949 01 Nitra