Referencie

2017

 • Priemyselný park Nitra sever - Odvoz a uskladnenie výkopovej zeme a ornice

 • Dodávka kameniva - andezit

 • Údržba rýchlostnej cesty R1

 • Odpočívadlo Pohranice

 • Zabezpečovanie činností bežnej údržby

2016

 • STRATEGICKÝ PARK NITRA - Odvoz skrývky

 • PERLA RUŽINOVA - Dodávka a montáž platových okien

 • D1 JÁNOVCE - JABLONOV - Dokončovacie zemné práce

 • PS 5 - Monitorovanie spojov na potrubných rozvodoch I. etapa

 • R1 NITRA - TEKOVSKÉ NEMCE - Údržba priľahlých stavebných objektov

 • R1 - Úpravy kanalizácie

 • R1 NITRA - TEKOVSKÉ NEMCE - Kosenie

2015

 • R1 - Stavebné úpravy na odvodňovacom systéme

 • R1 NITRA - TEKOVSKÉ NEMCE - Vegetačné úpravy

 • R1 - Údržba

 • R1 - Oprava oporných múrov

 • REVITALIZÁCIA OBCE LUTILA - Zemné práce

 • MESTSKÁ KNIŽNICA HANDLOVÁ - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA

 • REKONŠTRUKCIE OBJEKTOV PREČERPÁVACÍCH STANÍC

 • NPPC - Havária striech

© 2018 AZ green works s.r.o.

AZ green works s.r.o.

Fraňa Mojtu 23

949 01 Nitra