top of page

SLUŽBY

Spoločnosť AZ green works s.r.o. vám ponúka nasledovné služby:


STAVEBNÉ PRÁCE

- komplexná výstavba, rekonštrukcia, oprava objektov

- realizácia spevnených plôch, nádvorí

ZEMNÉ PRÁCE

- výkopové zemné práce, terénne úpravy, výkopy základov

PREPRAVA

- preprava stavebných materiálov nákladnými motorovými vozidlami s nosnosťou nad 15t

DODÁVKA KAMENIVA POŽADOVANEJ FRAKCIE

- andezit

INŽINIERSKA ČINNOSŤ V STAVEBNÍCTVE

- zastrešenie projekčnej činnosti

- prejednanie investičného zámeru s dotknutými osobami

- vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia

- legalizácia stavieb

- búracie povolenia

- zmeny stavieb pred ich dokončením

- zastupovanie investora voči tretím osobám (úrady, projektant, dodávateľ)

- spracovanie tendrov a pomoc pri výbere vhodného dodávateľa

- zhodnotenie už zrealizovaných stavieb vrátane vegetačných úprav
- návrh komplexného riešenia napr. z hľadiska zjednodušenia údržby, prípadne celkovej efektivity

- zabezpečenie právneho a finančného poradenstva

SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

- realizácia kompletných vegetačných úprav, trávnika realizácia závlahových systémov

- výruby

- revitalizácia poškodenej zelene

- dodávka a montáž mobiliárov

OPLOTENIE

- dodávka a montáž oplotenia, brán a ďalších komponentov oplotenia

bottom of page